Selectează o Pagină

CABINETELE DE AVOCATURA BALACI

Cabinetele de Avocatura Balaci Pașcu, Balaci Antița și Balaci Theodor din Oradea

Servicii

Cabinetele noastre de avocatură prestează servicii de asistență si reprezentare juridică în fața următoarelor instanțe: Judecătorii, Tribunale, Curți de Apel, Înalta Curte de Casație și Justiţie a României, Curtea europeană a drepturilor omului de la Strasbourg (Franța) în domeniile:

 

 1. Drept civil
 2. Dreptul muncii
 3. Drept penal
 4. Dreptul familiei
 5. Executare silită
 6. Drept contravenţional
 7. Drept succesoral
 8. Partaje
 9. Drept imobiliar
 10. Drept societar și insolvență

Specialiști

Pentru o mai bună specializare în profesie, fiecare avocat este profilat pe domenii delimitate, potrivit competenței sale, atât pentru o mai eficientă organizare cât și pentru a obține rezultatele cele mai bune, astfel:

Avocat dr. Balaci Nelu Pașcu este specializat pe următoarele domenii:

1. Dreptul muncii

– în special litigii de muncă, asigurări sociale, recalculare pensii, accidente de muncă, încadrare în grupe de muncă, contracte de muncă, litigii privind drepturi bănești și salariale, despăgubiri civile (daune morale și despăgubiri materiale).

2. Drept contravențional
contestarea amenzilor (rutiere, ANAF, etc.).
3. Drept administrativ

contestare acte administrative la instanţele de contencios administrativ și fiscal.

4. Drept civil

darea în plată conform noilor reglementări, redactare contracte, rezoluțiune și reziliere de contracte, răspundere civilă delictuală și contractuală, executarea contractelor, executarea obligațiilor convenționale (somație și punere în întârziere a debitorului) și executarea silită (contestație la executare, cereri de executări silite, somații).

 • Promovează acțiuni civile în materie (revendicare, revocatorie, oblică, posesorie, confesorie, negatorie etc.)
 • Exercitarea căilor de atac ordinare (apel) și extraordinare (recurs, contestaţie în anulare, revizuire)

5. Redactarea de memorii CEDO

(în limba franceză) și completarea formularelor trimise de CEDO, această procedură desfășurându-se, în principiu, în scris. Oferă asistenţă juridică pe durata întregii proceduri în fața CEDO prin redactarea documentelor necesare.

p

În cadrul fiecărui domeniu, avocatul oferă în scris sau verbal consultaţii de specialitate în domeniile de interes pentru client constând în furnizarea de opinii juridice, elaborarea de proiecte de acte juridice (contracte, convenţii, adrese, memorii şi cereri) în domeniile de interes pentru client şi asistarea acestuia la negocierile referitoare la aceste operaţiuni.

 

De asemenea avocatul asigură asistență şi reprezentare juridică în faţa instanțelor judecătoreşti de orice grad, a organelor de cercetare penală, a autorităţilor cu activitate jurisdicțională, a executorilor judecătoreşti şi notarilor publici, a organelor administraţiei publice, a instituţiilor şi a altor persoane juridice pentru facilitarea apărării şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale clientului.   

 

În acest sens, asistarea şi reprezentarea justiţiabilului cuprinde toate actele, mijloacele şi operaţiunile permise de lege şi necesare ocrotirii şi apărării intereselor clientului.

Avocat și mediator Balaci Antița Doina este specializată în următoarele domenii:

1. Dreptul civil

redactare contracte, rezoluțiune şi reziliere de contracte, răspundere contractuală sau delictuală, executarea contractelor, executarea obligațiilor convenționale (somație și punere în întârziere a debitorului) și executarea silită (contestație la executare, cereri de executare silite, somatii).

 • Promovează acțiuni civile în materie.
 • Exercitarea căilor de atac ordinare (apel) și extraordinare (recurs, contestație în anulare, revizuire).
2. Drepturi reale

Partaj, Carte funciară (înscriere, rectificare), Acțiuni reale (în revendicare, confesorii, posesorii, revocatorie, oblica, negatorie, in prestatie tabulara, rectificarea cartii funciare etc.).

3. Succesiuni

redactare sau executare testament, donații, transmisiunea moștenirii și partajul succesoral.

4. Dreptul familiei

Divorț, partaj, încredințarea și stabilirea locuinței minorului, actiuni in stabilirea filiatiei, in stabilirea sau tagada paternitatii.

5. Activități de mediere în orice domenii.

p

În cadrul fiecărui domeniu, avocatul oferă în scris sau verbal consultaţii de specialitate în domeniile de interes pentru client constând în furnizarea de opinii juridice, elaborarea de proiecte de acte juridice (contracte, convenţii, adrese, memorii şi cereri) în domeniile de interes pentru client precum şi asistarea acestuia la negocierile referitoare la aceste operaţiuni.

 

De asemenea avocatul asigură asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanțelor judecătoreşti de orice grad, a organelor de cercetare penală, a autorităţilor cu activitate jurisdicțională, a executorilor judecătoreşti şi notarilor publici, a organelor administraţiei publice, a instituţiilor şi a altor persoane juridice pentru facilitarea apărării şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale clientului.

 

În acest sens, asistarea şi reprezentarea justiţiabilului cuprinde toate actele, mijloacele şi operaţiunile permise de lege şi necesare ocrotirii şi apărării intereselor clientului.

Avocatul Balaci Theodor-Antoniu este specializat pe următoarele domenii:
1. Dreptul penal

Apărarea și reprezentarea justițiabililor în fața organelor de urmărire penală și instanțelor de judecată, redactarea de plângeri penale, redactare de plângeri împotriva actelor şi măsurilor de urmărire penală, plângeri împotriva ordonanțelor de clasare, asistența juridică de specialitate și consultanță juridică pentru găsirea și susținerea celei mai bune soluții în cauză, reprezentare la nivelul tuturor instanțelor de judecată, de orice grad, din România pentru infracţiunile de competenţa acestora.

2. Drept civil

Redactare acțiuni civile vizând contracte, rezoluțiune şi reziliere de contracte, răspundere contractuală sau delictuală, executarea contractelor, executarea obligațiilor convenționale (somație și punere în întârziere a debitorului).

3. Executări silite

Pentru creditori: redactare și reprezentare în formularea de cereri de executare silită și notificări prin intermediul executorului judecătoresc.

Pentru debitori: redactare contestații la executare vizând acte de executare abuzive, creanțe sau executări prescrise, acordare de asistență juridică în faza executării silite. Suspendarea executării silite. Studiul de dosare execuționale.

4. Dreptul familiei

Redactare acțiuni de divorț, stabilire domiciliu minori, acordarea pensiei de întreținere și orice alte demersuri privind litigii de această natură.

5. Drept contraventional
Redactare si susținere plângeri contravenționale împotriva proceselor-verbale de contravenție dispuse de organele statului (agenți rutieri, ITM, poliția locală etc.).
6. Dreptul comercial, societar si al insolvenței.

Litigii comerciale între profesioniști, reprezentare angajați împotriva societăților, consultanță juridică în procedura insolvenței.

p

În cadrul fiecărui domeniu, avocatul oferă în scris sau verbal consultaţii de specialitate în domeniile de interes pentru client constând în furnizarea de opinii juridice, elaborarea de proiecte de acte juridice (contracte, convenţii, adrese, plângeri şi cereri) în domeniile de interes pentru client precum şi asistarea acestuia la negocierile referitoare aceste operaţiuni.

De asemenea avocatul asigură asistență şi reprezentare juridică în faţa instanțelor judecătorești de orice grad, a organelor de cercetare penală, a autorităţilor cu activitate jurisdicțională, a executorilor judecătoreşti şi notarilor publici, a organelor administraţiei publice, a instituţiilor şi a altor persoane juridice pentru facilitarea apărării şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale clientului. 

 

În acest sens, asistarea şi reprezentarea justiţiabilului cuprinde toate actele, mijloacele şi operaţiunile permise de lege şi necesare ocrotirii şi apărării intereselor clientului.

Cabinete avocatura Balaci

/////////////////////////

Oradea
str. Parcul Traian nr. 12, apart. 2
Romania

Av. dr. Balaci Pașcu : 0722 604.843

Av. Balaci Antița : 0744 290.762

Av. Balaci Theodor : 0746 357.553

CONTACT ---